Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Komenský39932 SGWaAP
0.443Palacký7346 SGWaAP
0.466Kukučínova7939 SGWaAP
0.482Jilemnický6941 SGWaAP
0.506Masarykova6608 SGWaAP
0.520Ulica21134 SGWaAP
0.523Okružný5203 SGWaAP
0.523Budovateľský1712 SGWaAP
0.527Gorký7308 SGWaAP
0.532Šafárikova3460 SGWaAP
0.532Gymnázium11647 SGWaAP