Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Komédia1119 SGWaAP
0.392komédia105950 SGWaAP
0.476tragikomédia4520 SGWaAP
0.485Dráma2095 SGWaAP
0.510bláznivá_komédia1614 SGWaAP
0.542dráma132984 SGWaAP
0.543romantická_komédia6913 SGWaAP
0.544Horor450 SGWaAP
0.545komediálna_dráma791 SGWaAP
0.549situačná_komédia1254 SGWaAP
0.555Režisér947 SGWaAP
0.574melodráma2845 SGWaAP
0.577animovaná_komédia1979 SGWaAP
0.583veselohra5212 SGWaAP
0.592Animovaný1549 SGWaAP
0.595ČT23102 SGWaAP
0.601Muzikál521 SGWaAP
0.608Príbeh8951 SGWaAP
0.609Kráska1502 SGWaAP
0.614Podivný448 SGWaAP
0.616Réžia7564 SGWaAP
0.617Dobrodružný1167 SGWaAP