Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kollárovo_námestie2096 SGWaAP
0.284Šafárikovo_námestie6327 SGWaAP
0.337kamenné_námestie3944 SGWaAP
0.382dunajské_nábrežie2377 SGWaAP
0.401Hodžovo_námestie4274 SGWaAP
0.428račianske_mýto1143 SGWaAP
0.431Račiansky_mýto933 SGWaAP
0.434Mlynský_niva3209 SGWaAP
0.434Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.446trnavské_mýto4409 SGWaAP
0.450mlynská_niva3108 SGWaAP
0.451nábrežie_Dunaj5021 SGWaAP
0.452Námestie_hraničiar852 SGWaAP
0.458Račiansky_mýtus797 SGWaAP
0.475Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.480Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.483nábrežie30570 SGWaAP
0.483Rybný_námestie1038 SGWaAP