Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kollárovo1113 SGWaAP
0.510Hodžovo962 SGWaAP
0.552Štúrova23271 SGWaAP
0.560Šafárikovo1347 SGWaAP
0.566Šafárikov663 SGWaAP
0.568Kollárova7773 SGWaAP
0.594Kollárov1746 SGWaAP
0.605Štúrovo7800 SGWaAP
0.610Vajanský19332 SGWaAP
0.622Hviezdoslavovo1952 SGWaAP
0.644Štefánikovo1272 SGWaAP
0.644štúrovské1564 SGWaAP
0.652Masarykovo1300 SGWaAP
0.665Hlinkovo548 SGWaAP
0.674Jakubovo1300 SGWaAP
0.685Jesenský24036 SGWaAP