Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kollárova7773 SGWaAP
0.290Štúrova23271 SGWaAP
0.365Šafárikova3460 SGWaAP
0.371Hodžova2961 SGWaAP
0.372Kuzmány8759 SGWaAP
0.406Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.426Štefánikova24133 SGWaAP
0.428Vajanský19332 SGWaAP
0.448Kukučínova7939 SGWaAP
0.450Masarykova6608 SGWaAP
0.461Jesenský24036 SGWaAP
0.465Svätoplukova5785 SGWaAP
0.481Šoltésová6282 SGWaAP
0.491Škultéty16547 SGWaAP
0.498Hollý31067 SGWaAP