Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kollárov1746 SGWaAP
0.525Hlinkov1320 SGWaAP
0.540Štúrov4963 SGWaAP
0.577Masarykov1743 SGWaAP
0.581Štefánikov2513 SGWaAP
0.594Kollárovo1113 SGWaAP
0.596Kollár71131 SGWaAP
0.606hlasista1119 SGWaAP
0.607bernolákovská1063 SGWaAP
0.607Hurban15758 SGWaAP
0.610štúrovský2488 SGWaAP
0.622Šafárikov663 SGWaAP
0.625Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.628Štúr34337 SGWaAP
0.640Kollárova7773 SGWaAP
0.643Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.649Bernolák8299 SGWaAP
0.655Hodžov1067 SGWaAP
0.656štúrovec8822 SGWaAP
0.668štúrovská5468 SGWaAP
0.683Blaho17819 SGWaAP
0.687Hodža9730 SGWaAP
0.688bernolákovský607 SGWaAP
0.688štúrovské1564 SGWaAP