Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kollár71131 SGWaAP
0.385Blaho17819 SGWaAP
0.414Procházka27126 SGWaAP
0.419Hrušovský20047 SGWaAP
0.452Šimko41102 SGWaAP
0.469Kmeť17262 SGWaAP
0.472Oravec37810 SGWaAP
0.476Gál15500 SGWaAP
0.477Vlček11382 SGWaAP
0.478Paška22096 SGWaAP
0.481Markovič14463 SGWaAP
0.489Matuška8714 SGWaAP
0.498Gašpar22168 SGWaAP
0.503Danko47729 SGWaAP
0.504Hrnčiar2834 SGWaAP
0.504Baláž57072 SGWaAP
0.507galbavý3552 SGWaAP
0.513Fábry11873 SGWaAP
0.518Juriga6211 SGWaAP
0.519Novotný31453 SGWaAP
0.519Rafaj5474 SGWaAP