Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kolín23728 SGWaAP
0.309Düsseldorf8343 SGWaAP
0.310Rýn13883 SGWaAP
0.323Hamburg25485 SGWaAP
0.332Drážďany9726 SGWaAP
0.346Mníchov48459 SGWaAP
0.349Frankfurt31574 SGWaAP
0.374Brémy6364 SGWaAP
0.378Hannover11190 SGWaAP
0.384Stuttgart16183 SGWaAP
0.406Mohan9395 SGWaAP
0.411Berlín101163 SGWaAP
0.413Norimberg12522 SGWaAP
0.430Zürich19507 SGWaAP
0.442Štokholm20230 SGWaAP