Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kokava10371 SGWaAP
0.124Rimavica7788 SGWaAP
0.316čierny_Balog12426 SGWaAP
0.321Hriňová18682 SGWaAP
0.355Šumiac6098 SGWaAP
0.359Tisovec26055 SGWaAP
0.360Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP
0.360Telgárt8361 SGWaAP
0.375Polomka9427 SGWaAP
0.376zvolenská_Slatina3158 SGWaAP
0.378Utekáč3012 SGWaAP
0.391detvianska_Huta1152 SGWaAP
0.402Valaský6279 SGWaAP
0.404Brezno100256 SGWaAP
0.411Hrochoť6325 SGWaAP
0.418Dúbrava4035 SGWaAP