Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kohl4745 SGWaAP
0.318Schröder6822 SGWaAP
0.358kancelár_Helmut1229 SGWaAP
0.399Helmut_Kohl2022 SGWaAP
0.463Gerhard_Schröder2196 SGWaAP
0.478kancelár_Gerhard2376 SGWaAP
0.503spolkový_kancelár2860 SGWaAP
0.524Chirac4122 SGWaAP
0.530rakúsky_kancelár1975 SGWaAP
0.541kancelár_Schröder602 SGWaAP
0.549Helmut5671 SGWaAP
0.554Mitterrand971 SGWaAP
0.559Jacques_Chirac4000 SGWaAP
0.571Gauck537 SGWaAP
0.575Angela_Merkelová15310 SGWaAP