Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kodaň22899 SGWaAP
0.292Štokholm20230 SGWaAP
0.299Amsterdam30453 SGWaAP
0.338Oslo19225 SGWaAP
0.349Lisabon19129 SGWaAP
0.358Helsinki23487 SGWaAP
0.377Trondheim3046 SGWaAP
0.381dánska_Kodaň733 SGWaAP
0.394Zürich19507 SGWaAP
0.397Bern11228 SGWaAP
0.402Ľubľana7922 SGWaAP
0.408Glasgow7572 SGWaAP
0.420Tallinn3903 SGWaAP
0.424Londýn233005 SGWaAP
0.427Hamburg25485 SGWaAP
0.435Tel_Aviv12885 SGWaAP
0.437Bukurešť16067 SGWaAP
0.439Riga16289 SGWaAP
0.447Rotterdam10689 SGWaAP
0.450Dublin20323 SGWaAP
0.454Lyon14857 SGWaAP
0.454Madrid48253 SGWaAP
0.455Istanbul28832 SGWaAP
0.456Marseille12962 SGWaAP
0.469Antverpy5063 SGWaAP
0.473Vilnius6925 SGWaAP
0.473Paríž215491 SGWaAP