Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kodaň22899 SGWaAP
0.292Štokholm20230 SGWaAP
0.299Amsterdam30453 SGWaAP
0.338Oslo19225 SGWaAP
0.349Lisabon19129 SGWaAP
0.358Helsinki23487 SGWaAP
0.377Trondheim3046 SGWaAP
0.381dánska_Kodaň733 SGWaAP
0.394Zürich19507 SGWaAP
0.397Bern11228 SGWaAP
0.402Ľubľana7922 SGWaAP
0.408Glasgow7572 SGWaAP
0.420Tallinn3903 SGWaAP
0.424Londýn233005 SGWaAP