Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Košický_arcidiecéza1773 SGWaAP
0.164košická_arcidiecéza2277 SGWaAP
0.275košická_eparchia1196 SGWaAP
0.312Košický_eparchia848 SGWaAP
0.330Spišský_diecéza3113 SGWaAP
0.332Banskobystrický_diecéza1567 SGWaAP
0.356banskobystrická_diecéza2997 SGWaAP
0.360prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.361Rožňavský_diecéza755 SGWaAP
0.372bratislavská_arcidiecéza3885 SGWaAP
0.376rožňavská_diecéza1290 SGWaAP
0.411gréckokatolícka_eparchia885 SGWaAP
0.417nitrianska_diecéza2449 SGWaAP
0.427Žilinský_diecéza2214 SGWaAP
0.435Nitriansky_diecéza1366 SGWaAP
0.439Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.439žilinská_diecéza2653 SGWaAP
0.443rímskokatolícka_farnosť1770 SGWaAP
0.457gréckokatolícka_farnosť1875 SGWaAP
0.458Alojz_Tkáč3659 SGWaAP
0.461eparchia6373 SGWaAP