Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Košický45958 SGWaAP
0.323košický129319 SGWaAP
0.332Prešovský14503 SGWaAP
0.358prešovský114783 SGWaAP
0.415banskobystrický49085 SGWaAP
0.442Banskobystrický9006 SGWaAP
0.464košická78029 SGWaAP
0.467Žilinský43034 SGWaAP
0.472Banskobystrický_kraj13523 SGWaAP
0.477Košice1091186 SGWaAP
0.494Rožňavský3933 SGWaAP
0.496Košický_samosprávny7711 SGWaAP
0.497nitriansky93498 SGWaAP
0.498Trenčiansky30314 SGWaAP
0.499Michalovský2060 SGWaAP
0.505Vranovský3434 SGWaAP
0.507Nitriansky19340 SGWaAP
0.516Gelnica23184 SGWaAP
0.520Trnavský_kraj21678 SGWaAP
0.523Rožňava92364 SGWaAP
0.526žilinský80320 SGWaAP
0.527Trebišov78388 SGWaAP
0.530Spišský56242 SGWaAP
0.531spišská104044 SGWaAP
0.537Sobrance20655 SGWaAP