Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Košice1091186 SGWaAP
0.269Prešov605005 SGWaAP
0.360banská_Bystrica367110 SGWaAP
0.368Michalovce165562 SGWaAP
0.381Poprad303594 SGWaAP
0.391Bratislava2483849 SGWaAP
0.391Žilina630771 SGWaAP
0.404Humenné166576 SGWaAP
0.406Rožňava92364 SGWaAP
0.417Trebišov78388 SGWaAP
0.429Banský_Bystrica123042 SGWaAP
0.439Lučenec114897 SGWaAP
0.440Bardejov113057 SGWaAP
0.441Zvolen274542 SGWaAP
0.442košická78029 SGWaAP
0.477Košický45958 SGWaAP
0.481košický129319 SGWaAP
0.482Rimavský_sobota32558 SGWaAP
0.483Trnava510967 SGWaAP
0.485Krompachy22566 SGWaAP
0.489Trenčín389372 SGWaAP
0.490Sečovce14096 SGWaAP
0.490košické25683 SGWaAP
0.492Nitra725705 SGWaAP