Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Knižničný628 SGWaAP
0.388výpožičný1995 SGWaAP
0.482knižničný6760 SGWaAP
0.583knižničná6118 SGWaAP
0.624Knižnica2420 SGWaAP
0.643absenčná529 SGWaAP
0.645výpožičná2535 SGWaAP
0.647Organizačný2351 SGWaAP
0.653Bibliografický505 SGWaAP
0.658Univerzitný_knižnica2160 SGWaAP
0.658Edičný435 SGWaAP
0.662knižničné718 SGWaAP
0.667Štatút1916 SGWaAP
0.671knižničný_fond5827 SGWaAP
0.677univerzitná_knižnica8853 SGWaAP
0.681knihovnícky657 SGWaAP