Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Knižný_revue1505 SGWaAP
0.378Romboid1759 SGWaAP
0.393romboid2443 SGWaAP
0.547mesačník24531 SGWaAP
0.554Historický_revue772 SGWaAP
0.558dvojčíslo3062 SGWaAP
0.559Revue3379 SGWaAP
0.563dvojtýždenník4666 SGWaAP
0.568Litera1211 SGWaAP
0.585knižná_revue1851 SGWaAP
0.591Knižný4482 SGWaAP
0.593vydavateľstvo_Slovart4632 SGWaAP
0.598Literárny3542 SGWaAP
0.600časopis412849 SGWaAP
0.603literárne_informačné2707 SGWaAP
0.604Rozhľad467 SGWaAP
0.605dvojmesačník1900 SGWaAP
0.612Perfektum1420 SGWaAP