Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Klobučnícky541 SGWaAP
0.270klobučnícka734 SGWaAP
0.426Uršulínsky562 SGWaAP
0.503Sedlársky564 SGWaAP
0.519sedlárska642 SGWaAP
0.522michalská3431 SGWaAP
0.556Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.556Klariský860 SGWaAP
0.560Michalský5895 SGWaAP
0.561Kapucínsky1093 SGWaAP
0.561radničné_námestie2159 SGWaAP
0.563Vajanský_nábrežie3544 SGWaAP
0.566františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.571Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.579klariská655 SGWaAP
0.587Konventný565 SGWaAP
0.590uršulínska619 SGWaAP
0.591Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.591primaciálne_námestie1849 SGWaAP