Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Klement_Gottwald3315 SGWaAP
0.311Antonín_Zápotocký659 SGWaAP
0.377Gottwald7208 SGWaAP
0.422Antonín_Novotný1133 SGWaAP
0.444Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.448Leninova2880 SGWaAP
0.488Husák14245 SGWaAP
0.494Stalinova3861 SGWaAP
0.508Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.512KSČ23660 SGWaAP
0.513Ludvík_Svoboda2029 SGWaAP
0.545Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.547ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.553Alexander_Dubček13863 SGWaAP
0.554Vasiľ_Biľak996 SGWaAP
0.556Lenin23668 SGWaAP
0.557Leninov2572 SGWaAP
0.562Dubček18916 SGWaAP