Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Klariský860 SGWaAP
0.173klariská655 SGWaAP
0.402konventná769 SGWaAP
0.438Kapucínsky1093 SGWaAP
0.438michalská3431 SGWaAP
0.438Konventný565 SGWaAP
0.439Uršulínsky562 SGWaAP
0.477Michalský5895 SGWaAP
0.489Baštový986 SGWaAP
0.502Františkánsky2414 SGWaAP
0.504Palisáda2145 SGWaAP
0.523baštová2774 SGWaAP
0.525Kapitulský2609 SGWaAP
0.526Sedlársky564 SGWaAP
0.536župné_námestie1291 SGWaAP
0.542sedlárska642 SGWaAP
0.542Jakubovo_námestie1428 SGWaAP
0.547Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.549františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.554Kováčsky1494 SGWaAP
0.556Klobučnícky541 SGWaAP
0.560uršulínska619 SGWaAP
0.560Župný_námestie1498 SGWaAP
0.566klobučnícka734 SGWaAP
0.569Staromestský3732 SGWaAP
0.571Mäsiarsky927 SGWaAP
0.582Jarkova1956 SGWaAP
0.584kapitulská4076 SGWaAP