Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Klariský860 SGWaAP
0.173klariská655 SGWaAP
0.402konventná769 SGWaAP
0.438Kapucínsky1093 SGWaAP
0.438michalská3431 SGWaAP
0.438Konventný565 SGWaAP
0.439Uršulínsky562 SGWaAP
0.477Michalský5895 SGWaAP
0.489Baštový986 SGWaAP
0.502Františkánsky2414 SGWaAP
0.504Palisáda2145 SGWaAP
0.523baštová2774 SGWaAP
0.525Kapitulský2609 SGWaAP
0.526Sedlársky564 SGWaAP
0.536župné_námestie1291 SGWaAP
0.542sedlárska642 SGWaAP