Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Klára_orgovánová547 SGWaAP
0.150Klára_Orgovánový719 SGWaAP
0.366splnomocnenkyňa3084 SGWaAP
0.565Úrad_splnomocnenkyňa1130 SGWaAP
0.565rómska_komunita28721 SGWaAP
0.597Splnomocnenec427 SGWaAP
0.600vicepremiér_Pál1092 SGWaAP
0.618Rudolf_Chmelo1182 SGWaAP
0.621Jarmila_vaňová550 SGWaAP
0.621Jarmila_Vaňový937 SGWaAP
0.630Ľubomír_Fogaš1345 SGWaAP
0.637Iveta_Radičová33001 SGWaAP