Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Klára_Orgovánový719 SGWaAP
0.150Klára_orgovánová547 SGWaAP
0.271splnomocnenkyňa3084 SGWaAP
0.454Úrad_splnomocnenkyňa1130 SGWaAP
0.517vicepremiér_Pál1092 SGWaAP
0.524rómska_komunita28721 SGWaAP
0.586Splnomocnenec427 SGWaAP
0.591Rudolf_Chmelo1182 SGWaAP
0.598Iveta_Radičová33001 SGWaAP
0.604vládny_splnomocnenec2554 SGWaAP
0.609verejná_ochrankyňa3231 SGWaAP
0.615Pál_Csáky6357 SGWaAP
0.623splnomocnenec32876 SGWaAP
0.630Viktor_Nižňanský1374 SGWaAP