Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kirgizsko6975 SGWaAP
0.141Tadžikistan5042 SGWaAP
0.245Uzbekistan9592 SGWaAP
0.268Kazachstan27404 SGWaAP
0.282Gruzínsko36146 SGWaAP
0.290Turkménsko3519 SGWaAP
0.327Mongolsko11337 SGWaAP
0.341Moldavsko17226 SGWaAP
0.344Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.344Arménsko15050 SGWaAP
0.364Mjanmarsko5502 SGWaAP
0.382Pakistan36417 SGWaAP
0.397Sudán12918 SGWaAP
0.404Laos4809 SGWaAP
0.405Bolívia11310 SGWaAP
0.414Nepál15039 SGWaAP
0.415Alžírsko13945 SGWaAP
0.421Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.422Albánsko25340 SGWaAP
0.425Bielorusko57873 SGWaAP
0.427Etiópia14068 SGWaAP
0.436Nikaragua4345 SGWaAP