Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kennedy16819 SGWaAP
0.356Clinton10588 SGWaAP
0.359Nixon4399 SGWaAP
0.380Reagan4658 SGWaAP
0.385Ronald_Reagan4003 SGWaAP
0.394Franklin6807 SGWaAP
0.402Bush45320 SGWaAP
0.407Bill_Clinton10863 SGWaAP
0.419Lyndon_Johnson487 SGWaAP
0.420Lyndon681 SGWaAP
0.424Clark10991 SGWaAP
0.433George60671 SGWaAP
0.435Wilson18395 SGWaAP
0.442Monroe3131 SGWaAP
0.442Carter15150 SGWaAP
0.444Perry9235 SGWaAP
0.448Lincoln8005 SGWaAP
0.451Blair12718 SGWaAP