Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kelt12343 SGWaAP
0.338Germán7099 SGWaAP
0.448keltský6859 SGWaAP
0.470germánsky_kmeň1804 SGWaAP
0.470keltské3377 SGWaAP
0.515Riman45612 SGWaAP
0.521keltská5418 SGWaAP
0.524lovec_mamut738 SGWaAP
0.527germánsky4997 SGWaAP
0.542veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.553raný_stredovek2183 SGWaAP
0.556Viking12236 SGWaAP
0.561veľkomoravské2959 SGWaAP