Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Keňa29867 SGWaAP
0.196Uganda11130 SGWaAP
0.231Tanzánia7222 SGWaAP
0.241Etiópia14068 SGWaAP
0.279Mozambik3950 SGWaAP
0.321Botswana2762 SGWaAP
0.333Zambia3836 SGWaAP
0.336Sudán12918 SGWaAP
0.337Namíbia3813 SGWaAP
0.362Burundi2863 SGWaAP
0.366Nigéria18023 SGWaAP
0.366Angola7602 SGWaAP
0.366Rwanda9117 SGWaAP
0.368Kambodža11843 SGWaAP
0.371Afrika149659 SGWaAP
0.374Senegal5734 SGWaAP
0.380Ghana8280 SGWaAP
0.389Južný_Sudán2579 SGWaAP
0.394Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.394Malawi3140 SGWaAP
0.395Zimbabwe9492 SGWaAP
0.398Nepál15039 SGWaAP