Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kazašský513 SGWaAP
0.504kazašská3580 SGWaAP
0.521Bieloruský2360 SGWaAP
0.565Gruzínsky580 SGWaAP
0.572Litovský999 SGWaAP
0.578tadžická632 SGWaAP
0.580Estónsky532 SGWaAP
0.592ruská_federácia27279 SGWaAP
0.595azerbajdžanská1641 SGWaAP
0.603Rumunský1887 SGWaAP
0.609Albánsky877 SGWaAP
0.625Kazachstan27404 SGWaAP
0.630kirgizská1237 SGWaAP
0.633kazašský5019 SGWaAP
0.638kirgizský1392 SGWaAP
0.646kazašské914 SGWaAP
0.648Mongolský544 SGWaAP
0.651Cyperský1309 SGWaAP
0.651Lotyšský629 SGWaAP
0.654Slovinský2211 SGWaAP
0.654Kórejský_ľudovodemokratická806 SGWaAP
0.655Iránsky1257 SGWaAP