Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kaukaz12277 SGWaAP
0.340Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.377Balkán29654 SGWaAP
0.391Sibír20107 SGWaAP
0.402severný_Kaukaz2026 SGWaAP
0.413severná_Afrika12882 SGWaAP
0.441Pamír1758 SGWaAP
0.455Mongolsko11337 SGWaAP
0.465Kaspické_more3818 SGWaAP
0.469Kirgizsko6975 SGWaAP
0.473Anatólia2334 SGWaAP
0.474balkánsky_polostrov902 SGWaAP
0.474Gruzínsko36146 SGWaAP
0.479Ďaleký_východ3549 SGWaAP
0.486Balkánsky_polostrov767 SGWaAP
0.487Arabský_polostrov1112 SGWaAP
0.495Himaláje12807 SGWaAP
0.496Tadžikistan5042 SGWaAP
0.499kaukazský3056 SGWaAP
0.505poloostrov5561 SGWaAP