Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Katovice4463 SGWaAP
0.332Varšava44700 SGWaAP
0.357Krakov33484 SGWaAP
0.376Bukurešť16067 SGWaAP
0.411Ostrava48494 SGWaAP
0.415Ľvov8285 SGWaAP
0.440Budapešť133643 SGWaAP
0.442Vilnius6925 SGWaAP
0.462Ľubľana7922 SGWaAP