Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Katolícky_cirkev7507 SGWaAP
0.187katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.303Cirkev25402 SGWaAP
0.315cirkev670610 SGWaAP
0.424katolík82214 SGWaAP
0.425katolicizmus10809 SGWaAP
0.440ekumenizmus6626 SGWaAP
0.451kresťanstvo112019 SGWaAP
0.456pápežstvo2697 SGWaAP
0.463rímskokatolícka_cirkev12272 SGWaAP
0.464heréza5062 SGWaAP
0.469kresťan253031 SGWaAP
0.472cirkevná_hierarchia2832 SGWaAP
0.487katolícka99952 SGWaAP
0.494klérus7579 SGWaAP
0.495ekumenické_hnutie1032 SGWaAP
0.498pravoslávna_cirkev14018 SGWaAP
0.503cirkevné_spoločenstvo5864 SGWaAP
0.506Pravoslávny_cirkev3619 SGWaAP
0.510episkopát1716 SGWaAP
0.510anglikán1653 SGWaAP