Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kategória11641 SGWaAP
0.545kategória929953 SGWaAP
0.559Názov22988 SGWaAP
0.579Umiestnenie3603 SGWaAP
0.580Rozdelenie1890 SGWaAP
0.583Charakteristika2838 SGWaAP
0.596Klasifikácia1488 SGWaAP
0.604Tabuľka9508 SGWaAP
0.604Počet25070 SGWaAP
0.609Typ14580 SGWaAP
0.609Vekový1031 SGWaAP
0.624Časť10925 SGWaAP
0.630Hodnotenie4199 SGWaAP
0.631Popis15547 SGWaAP
0.631Porovnanie2762 SGWaAP
0.633Úroveň3486 SGWaAP
0.639Zaradenie2128 SGWaAP
0.649Ostatný6760 SGWaAP
0.652Okres2934 SGWaAP
0.654Oblasť4187 SGWaAP