Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Katedra31518 SGWaAP
0.134katedra105195 SGWaAP
0.202Fakulta57230 SGWaAP
0.353Fakulta_humanitná3290 SGWaAP
0.367Pedagogický_fakulta8103 SGWaAP
0.379Univerzita_Komenský25148 SGWaAP
0.395dekan_Fakulta2919 SGWaAP
0.398univerzita_Komenský28268 SGWaAP
0.398filozofická_fakulta35897 SGWaAP
0.402FF_UK4571 SGWaAP
0.421Univerzita_Konštantín5278 SGWaAP
0.424FF_UPJŠ1472 SGWaAP
0.437Filozofický_fakulta5544 SGWaAP
0.440pedagogická_fakulta17018 SGWaAP
0.444Prírodovedecký_fakulta5940 SGWaAP
0.448FF_UKF2037 SGWaAP
0.448Univerzita_Matej5846 SGWaAP
0.454doktorandka3026 SGWaAP
0.461prírodovedecká_fakulta8005 SGWaAP
0.462Fakulta_elektrotechnika3274 SGWaAP
0.466Univerzita18916 SGWaAP
0.467Univerzita_Karlova3190 SGWaAP