Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Katarína_alexandrijská830 SGWaAP
0.144Katarína_Alexandrijský788 SGWaAP
0.371kostol_Nanebovzatie1856 SGWaAP
0.373rímskokatolícky_Kostol883 SGWaAP
0.380Michal_archanjel4718 SGWaAP
0.383kostol_nanebovzatie1339 SGWaAP
0.392rímskokatolícky_kostol8114 SGWaAP
0.393ružencová_panna904 SGWaAP
0.407Nanebovzatie_panna2886 SGWaAP
0.409farský_Kostol1119 SGWaAP
0.414navštívenie_panna1324 SGWaAP
0.416nanebovzatie_panna3226 SGWaAP
0.419farský_kostol21935 SGWaAP
0.429Alžbeta_Uhorský861 SGWaAP
0.433Navštívenie_panna895 SGWaAP
0.442Kaplnka3994 SGWaAP