Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Katarína_Alexandrijský788 SGWaAP
0.144Katarína_alexandrijská830 SGWaAP
0.369kostol_nanebovzatie1339 SGWaAP
0.370kostol_Nanebovzatie1856 SGWaAP
0.378ružencová_panna904 SGWaAP
0.404Michal_archanjel4718 SGWaAP
0.422Nanebovzatie_panna2886 SGWaAP
0.423rímskokatolícky_Kostol883 SGWaAP
0.426farský_Kostol1119 SGWaAP
0.442Navštívenie_panna895 SGWaAP
0.442rímskokatolícky_kostol8114 SGWaAP
0.443Ružencový1421 SGWaAP
0.444navštívenie_panna1324 SGWaAP
0.445farský_kostol21935 SGWaAP
0.450Alžbeta_Uhorský861 SGWaAP
0.450nanebovzatie_panna3226 SGWaAP