Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Karviná7132 SGWaAP
0.306Jihlava8853 SGWaAP
0.330Zlín27250 SGWaAP
0.335Příbram3784 SGWaAP
0.353Svitavy1202 SGWaAP
0.358Pardubice16787 SGWaAP
0.361Hradec_Králové12030 SGWaAP
0.366Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.368Liberec23126 SGWaAP
0.375Olomouc30636 SGWaAP
0.386Český_Budejovice1461 SGWaAP
0.386Ostrava48494 SGWaAP
0.393Prostějov5267 SGWaAP
0.401Plzeň34859 SGWaAP