Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Karpatskonemecký400 SGWaAP
0.250karpatskonemecký404 SGWaAP
0.512rusínska_obroda857 SGWaAP
0.564Jednota_dôchodca8696 SGWaAP
0.575Rusínsky_obroda953 SGWaAP
0.623evanjelická_diakonia1256 SGWaAP
0.630karpatský_Nemec2413 SGWaAP
0.636Národopisný1704 SGWaAP
0.638divadelný_ochotník1107 SGWaAP
0.649evanjelický_cirkevný2227 SGWaAP
0.650spolok136771 SGWaAP
0.654Euroregión_Tatra544 SGWaAP
0.654euroregión_Tatra783 SGWaAP
0.656Folklórny2786 SGWaAP