Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Karol_Spišák2805 SGWaAP
0.264Divadlo_Andrej6206 SGWaAP
0.423Divadlo27941 SGWaAP
0.430divadlo_Astorka2852 SGWaAP
0.451divadlo_astorka1453 SGWaAP
0.466Činohra_SND1797 SGWaAP
0.468Astorka2867 SGWaAP
0.469astorka1959 SGWaAP
0.470Bábkový_divadlo3270 SGWaAP
0.472Slovenský_komorné1828 SGWaAP
0.476činohra_SND3722 SGWaAP
0.477Činohra1228 SGWaAP
0.486Radošinský_naivné1869 SGWaAP
0.487bábkové_divadlo21694 SGWaAP
0.491divadlo509092 SGWaAP
0.493radošinské_naivné2952 SGWaAP
0.497Divadlo_Jonáš4785 SGWaAP
0.501Ondrej_Spišák1328 SGWaAP
0.510činohra11134 SGWaAP