Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.383Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.435štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.438Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.446Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.453národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.454Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.467Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.467Samo_Chalupka2433 SGWaAP
0.495evanjelický_farár6569 SGWaAP
0.495Andrej_Kmeť4304 SGWaAP
0.499Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.501Hurban15758 SGWaAP
0.507národovec10698 SGWaAP