Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Karlova_ves23659 SGWaAP
0.229Petržalka146042 SGWaAP
0.238Vrakuňa22843 SGWaAP
0.261Ružinov79686 SGWaAP
0.278Lamač22763 SGWaAP
0.299Dúbravka42289 SGWaAP
0.304záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.328Vajnory22004 SGWaAP
0.336podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.340Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.369Rača63075 SGWaAP
0.380Prievoz2272 SGWaAP
0.382Rusovce21239 SGWaAP
0.390Jarovce11422 SGWaAP
0.419Trnávka12102 SGWaAP
0.422staré_Mesto33333 SGWaAP
0.427devínska15206 SGWaAP
0.431Stupava35766 SGWaAP
0.434Starý_Mesto12084 SGWaAP
0.449Devínsky17639 SGWaAP