Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Karl20338 SGWaAP
0.259Hans23746 SGWaAP
0.265Hermann6390 SGWaAP
0.265Walter23551 SGWaAP
0.280Friedrich9350 SGWaAP
0.290Wilhelm8603 SGWaAP
0.307Heinrich7506 SGWaAP
0.310Franz16644 SGWaAP
0.315Alfred10931 SGWaAP
0.339Herbert9497 SGWaAP
0.342Wolfgang11438 SGWaAP
0.343Otto21825 SGWaAP
0.344Ludwig8449 SGWaAP
0.356Helmut5671 SGWaAP
0.366Kurt11559 SGWaAP
0.375Johann12645 SGWaAP
0.378Carl20434 SGWaAP
0.384Gerhard5985 SGWaAP
0.385Konrad3997 SGWaAP
0.388Georg17986 SGWaAP