Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kapucínsky1093 SGWaAP
0.294kapucínska1836 SGWaAP
0.418Uršulínsky562 SGWaAP
0.438Klariský860 SGWaAP
0.457klariská655 SGWaAP
0.484michalská3431 SGWaAP
0.516Františkánsky2414 SGWaAP
0.528Michalský5895 SGWaAP
0.531uršulínska619 SGWaAP
0.536Šafárikovo_námestie6327 SGWaAP
0.536župné_námestie1291 SGWaAP
0.536Sedlársky564 SGWaAP
0.539klobučnícka734 SGWaAP
0.539Legionársky1581 SGWaAP
0.541Vajanský_nábrežie3544 SGWaAP
0.541Župný_námestie1498 SGWaAP