Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kapitulský2609 SGWaAP
0.146kapitulská4076 SGWaAP
0.431Paulínsky585 SGWaAP
0.434michalská3431 SGWaAP
0.469Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.474Uršulínsky562 SGWaAP
0.476paulínska693 SGWaAP
0.499Michalský5895 SGWaAP
0.500konventná769 SGWaAP
0.505župné_námestie1291 SGWaAP
0.512Konventný565 SGWaAP
0.513trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.514Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.519Františkánsky2414 SGWaAP
0.523Kováčsky1494 SGWaAP
0.525Klariský860 SGWaAP
0.531Župný_námestie1498 SGWaAP
0.533Pekársky548 SGWaAP
0.534Palisáda2145 SGWaAP
0.541Jakubovo_námestie1428 SGWaAP
0.542Mäsiarsky927 SGWaAP
0.546Legionársky1581 SGWaAP
0.549Štefánikova24133 SGWaAP
0.556františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.556Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.557Kalvária11025 SGWaAP
0.559Zámocký4845 SGWaAP
0.561Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.569Pribinova9031 SGWaAP