Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kapitulský2609 SGWaAP
0.146kapitulská4076 SGWaAP
0.431Paulínsky585 SGWaAP
0.434michalská3431 SGWaAP
0.469Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.474Uršulínsky562 SGWaAP
0.476paulínska693 SGWaAP
0.499Michalský5895 SGWaAP
0.500konventná769 SGWaAP
0.505župné_námestie1291 SGWaAP
0.512Konventný565 SGWaAP
0.513trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.514Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.519Františkánsky2414 SGWaAP
0.523Kováčsky1494 SGWaAP
0.525Klariský860 SGWaAP