Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kapitalizmus492 SGWaAP
0.350Socializmus776 SGWaAP
0.450kapitalizmus65672 SGWaAP
0.495Komunizmus641 SGWaAP
0.570Demokracia2100 SGWaAP
0.576Komunista633 SGWaAP
0.610kapitalista14057 SGWaAP
0.614kapitalisticky718 SGWaAP
0.619kapitalistický11913 SGWaAP
0.621kapitalistická11577 SGWaAP
0.639komunizmus85978 SGWaAP
0.643socializmus107795 SGWaAP
0.664marxizmus13099 SGWaAP
0.665liberalizmus19638 SGWaAP
0.668Marx20063 SGWaAP
0.669etatizmus1393 SGWaAP
0.670totalitarizmus2624 SGWaAP
0.671globalizmus815 SGWaAP
0.673plutokracia553 SGWaAP
0.679socialisticky1950 SGWaAP
0.680kapitalistické3053 SGWaAP
0.682totalita30502 SGWaAP