Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kanadský4199 SGWaAP
0.434Austrálsky2573 SGWaAP
0.448kanadská27880 SGWaAP
0.492kanadský52472 SGWaAP
0.548Britský10910 SGWaAP
0.549Americký19273 SGWaAP
0.556Fínsky1499 SGWaAP
0.572austrálska21488 SGWaAP
0.592kanadské9051 SGWaAP
0.612new_york21502 SGWaAP
0.620austrálsky34685 SGWaAP
0.622Britský_Kolumbia1697 SGWaAP
0.633severoamerická5249 SGWaAP
0.634washington3699 SGWaAP
0.634novozélandská3014 SGWaAP
0.643juhoafrická4739 SGWaAP