Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kanada153866 SGWaAP
0.278Austrália121328 SGWaAP
0.305Švédsko125486 SGWaAP
0.322USA977990 SGWaAP
0.323Fínsko90895 SGWaAP
0.336Nórsko86347 SGWaAP
0.349Dánsko78320 SGWaAP
0.366Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.375Mexiko78990 SGWaAP
0.383Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.392Brazília94977 SGWaAP
0.399Japonsko165460 SGWaAP
0.403Argentína52043 SGWaAP
0.414Kazachstan27404 SGWaAP
0.419Holandsko128655 SGWaAP
0.421Belgicko87645 SGWaAP
0.426Kostarika9099 SGWaAP
0.431Bielorusko57873 SGWaAP
0.447Lotyšsko43996 SGWaAP
0.448Írsko91483 SGWaAP
0.448Amerika239366 SGWaAP
0.449Južný_Kórea20466 SGWaAP
0.450Uruguaj10332 SGWaAP
0.452Anglicko168283 SGWaAP
0.459Kolumbia22960 SGWaAP