Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kamenný_mlyn991 SGWaAP
0.452lesopark15659 SGWaAP
0.477Lesopark1288 SGWaAP
0.497Partizánsky_lúka933 SGWaAP
0.521Železný_studnička1431 SGWaAP
0.528železná_studienka2001 SGWaAP
0.533železná_studnička2876 SGWaAP
0.536Železný_studienka1130 SGWaAP
0.551Chorvátsky_rameno1610 SGWaAP
0.552kačín899 SGWaAP
0.566Stupava35766 SGWaAP
0.573štrkovecké_jazero1089 SGWaAP
0.574zámocký_park4726 SGWaAP
0.575Háj4373 SGWaAP
0.581lesopark_Chrasť556 SGWaAP
0.581Kačín838 SGWaAP
0.584Štrkovecký_jazero888 SGWaAP