Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kalligram4041 SGWaAP
0.365Slovart6551 SGWaAP
0.420Ikar9889 SGWaAP
0.424vydavateľstvo_Kalligram1112 SGWaAP
0.439Vydavateľstvo9145 SGWaAP
0.459vydavateľstvo_Slovart4632 SGWaAP
0.490literárne_informačné2707 SGWaAP
0.522Vydavateľstvo_Matica1395 SGWaAP
0.526Adam_Bžoch579 SGWaAP
0.529KK_Bagala1191 SGWaAP
0.531Perfektum1420 SGWaAP
0.556Pavel_Vilikovský1940 SGWaAP
0.576SPN4635 SGWaAP