Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kalinov3396 SGWaAP
0.426Makov17102 SGWaAP
0.449Kalinovo8008 SGWaAP
0.464Vyšný8987 SGWaAP
0.466Turzovka32573 SGWaAP
0.481Skalité18494 SGWaAP
0.488závažná_Poruba2097 SGWaAP
0.491Dúbrava4035 SGWaAP
0.502vyšná6392 SGWaAP
0.507Hriňová18682 SGWaAP
0.511Divín8081 SGWaAP
0.511Raková16535 SGWaAP
0.511Zemplínsky_Hámre761 SGWaAP
0.513Nižný6861 SGWaAP